Kolejni partnerzy w programie MKMZostań Partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca