• Home
  • Harmonogram wywozu odpadów

Gdzie mam wyrzucić odpad?


BRAK

Harmonogram wywozu odpadówBrak dostępnego harmonogramu dla wskazanego adresu!

Najważniejsze informacje

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 33 zł. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosi 2-krotność wyżej wskazanej stawki - 66 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Obowiązują indywidualne numery bankowe do wpłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Potrzebujesz pomocy?+48 61 1018 220
poniedziałek 9:00–17:00
wtorek - piątek 7:00-15:00