Pytania ogólne

Mosińska Karta Mieszkańca to element polityki społecznej i promocyjnej gminy, mający na celu wprowadzenie systemu zniżek dla mieszkańców, którzy są zameldowani lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem Gminy Mosina jako miejsca swojego zamieszkania. W ramach programu mieszkańcy będą mogli korzystać ze zniżek i ulg oferowanych przez partnerów MKM.

Wniosek o Mosińską Kartę Mieszkańca można złożyć tylko online w zakładce ZAŁÓŻ KONTO. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz skorzystać z pomocy w kilku miejscach na terenie Gminy:
- Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, tel. 61 8192 746 510 197 558
- Wioska Internetowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki, tel. 530 494 147
- ICEO Świątniki, ul. Kórnicka 8a, 62-022 Świątniki, tel. 61 8 138 063, 534435127

Nie, wniosek o Mosińską Kartę Mieszkańca można złożyć tylko online w zakładce ZAŁÓŻ KONTO. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz skorzystać z pomocy w Punkcie Obsługi karty - Urząd Miejski w Mosinie (budynek nr 2) ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina.
Tak, karta jest bezpłatna. Karta MKM nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z Programem MKM.
Sklepy, firmy, instytucje, które honorują Mosińską Kartę Mieszkańca są oznaczone specjalną naklejką. Skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności MKM w czytniku (Veryfikator) dostępnym w danym obiekcie Partnera. Odmównie Partnerowi okazania identyfikatora użytkownika (numeru karty MKM) lub zeskanowania identyfikatora użytkownika (numeru karty MKM) skutkuje nie skorzystaniem z Pakietu MKM przez użytkownika. Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia w przypadku braku udostępnienia unikalnego identyfikatora MKM (numeru karty MKM), a w przypadku stwierdzenia braku jej ważności, braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz MKM nie jest jej właścicielem.
W przypadku odrzucenia wniosku użytkownik może zaktualizować załączniki na swoim koncie. Wniosek do poprawy dostępny jest przez 30 dni. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ponownej wniosku w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego formularza.
Jeśli dołączony załącznik (zdjęcie) nie pozwala na weryfikację, przyczyną może być słaba rozdzielczość zdjęcia, które nie pozwala odczytać danych. Dokładna przyczyna odrzucenia będzie widoczna w Twoim profilu na stronie MKM.
Uprawnienie nadawane jest na 5 lat. Po upływie tego czasu, 30 dni przed wygaśnięciem, należy zalogować się do swojego konta i przedłużyć Pakiet Mieszkańca. Datę wygaśnięcia można sprawdzić w zakładce Identyfikatory.
Wniosek o przedłużenie ważności może zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności dostępu. Wniosek o przedłużenie ważności dostępu składany jest online przez konto Użytkownika.
W przypadku zgubienia karty należy niezwłocznie zablokować kartę na koncie użytkownika poprzez aplikację mobilną lub konto na stronie mkm.mosina.pl. W innym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Operatora Programu – online, telefonicznie lub osobiście. Po zgłoszeniu Operatorowi zgubienia karty, zostanie ona niezwłocznie zablokowana. Zablokowanie karty uniemożliwi jej ponowne wykorzystanie w przypadku zatwierdzenia tego faktu przez Operatora. W przypadku zgubienia karty lub zmiany danych osobowych użytkownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty wypełniając formularz. Użytkownikowi zostanie przypisany nowy numer karty.
Konto Rodzinne - konto dla użytkowników zamieszkałych z osobami najbliższymi pod jednym adresem z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników, połączonych w konto rodzinne. Kontem rodzinnym zarządzać może jeden użytkownik. Osoba najbliższa to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Osoba, która zarejestruje się jako pierwsza będzie administratorem Konta Rodzinnego. Zawsze można przekazać zarządzanie kontem drugiej pełnoletniej osobie. Zarządzający Kontem Rodzinnym oraz inni użytkownicy z prawem prezentowania identyfikatorów członków konta rodzinnego (numeru karty MKM), mogą przełączać się pomiędzy członkami konta rodzinnego. Daje to możliwość np. zakupu biletu dla dziecka lub zaprezentowania identyfikatora dziecka.
Aplikacja jest dostępna na system Android, docelowo będzie również dostępna na iOS.
Aby odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego Konta Rodzinnego, którego jesteś opiekunem należy:
  •    zalogować się na swoje Konto Użytkownika,
  •    przejść do zakładki Rodzina i kliknąć w przycisk "odłącz osobę".
Osoba, która została odłączona może teraz zalogować się na swoje własne konto. W zakładce "załóż konto" należy kliknąć "nie pamiętam hasła" i wpisać swój adres e-mail. Na podany adres przyjdzie wiadomość dotycząca ustawienia hasła.
Kod PIN zabezpiecza transakcje online. Przykład: przy zakupie biletu online, aby uzyskać bilet w cenie, która jest dedykowana dla MKM, Partner będzie wymagał podania identyfikatora użytkownika (numeru Karty MKM) oraz PINu. Nie podawaj nigdy numeru PIN w punktach stacjonarnych. Dostęp do numer PIN oraz jego edycji znajduje się po w zakładce Profil, po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

Aplikacja Moblina Mosina dedykowana dla Mosińskiej Karty Mieszkańca jest dostępna dla urządzeń z systemem Android w Sklepie Play. Do pobrania ze strony: Google Play.
 

Pobranie aplikacji
Login i hasło do aplikacji Mobilna Mosina jest takie samo, jak do konta na stronie www.mkm.mosina.pl. Jeśli Twój login i hasło nie działają kliknij w opcję "zresetuj hasło jeżeli go nie pamiętasz".


 
Logowanie do aplikacji
 

Funkcjonalności aplikacji Mobilna Mosina:

- aplikacja zastępuje fizyczną wersję Mosińskiej Karty Mieszkańca,
- na jej podstawie można skorzystać z uprawnień i zniżek,
- pozwala na łatwe logowanie się na konto i przegląd swojego profilu,
- ułatwia zarządzanie profilem rodziny,
- ułatwia przegląd aktualności i wydarzeń,
- powiadamia użytkowników o zniżkach, partnerach, wydarzeniach itp.

Aby przejść na konto innego członka rodziny, należy po zalogowaniu się do aplikacji kliknąć w strzałki w prawym górnym rogu, a następnie wybrać imię członka rodziny, do konta którego mamy dostęp. Dostęp do kont wszystkich członków rodziny ma tylko administrator Konta Rodzinnego (jedna z osób dorosłych, będących członkiem rodziny).
 
Aplikacja MOBILNA MOSINA widok główny
 

Potrzebujesz pomocy?+48 61 1018 220
poniedziałek 9:00–17:00
wtorek - piątek 7:00-15:00