• Home
  • Załóż konto

1 Kim jesteś?

Możesz założyć konto w systemie MKM, jeżeli w jednym punkcie odpowiesz TAK.

Oświadczam że:

  • Jestem zameldowany/zameldowana w Gminie Mosina
    weryfikacja meldunku zostanie dokonana przez Operatora - Urząd Miejski w Mosinie - szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie
  • LUB

  • Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym i deklaruje w zeznaniu podatkowym, że moim miejscem zamieszkania jest Gmina Mosina
    przy składaniu wniosku:
    • dołącz pierwszą stronę PIT (oraz UPO jeżeli zeznanie zostało złożone przez internet)