Aby funkcjonować w systemie MKM należy założyć konto oraz złożyć wniosek o Pakiet Mieszkańca. Osoba uprawniona (wnioskująca o kartę) musi dysponować aktywnym adresem e-mail. Po założeniu konta online i złożeniu wniosku o Pakiet można sprawdzać stan weryfikacji wniosku. W przypadku złożenia wniosku o Pakiet, jednak przed weryfikacją lub w przypadku odrzucenia wniosku, użytkownik ma możliwość po zalogowaniu do konta zmienić załączniki weryfikujące.
 
Dane niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Karty MKM obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL (w przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość wygenerowania numeru zastępczego, który umożliwi złożenie wniosku),
  • adres korespondencyjny,
  • aktualna fotografia każdej z osób, której dotyczy wniosek (wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. Fotografię załącza się̨ jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB i mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300px szerokości). Zdjęcie w systemie jest nieaktywne do momentu pozytywnej weryfikacji przez operatora,
  • adres email,
  • dokument potwierdzający uprawnienia do wnioskowania o kartę (dotyczy wyłącznie osób, które nie są zameldowane w Gminie Mosina) - pierwsza strona PIT 37 lub PIT 36 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO). Dokumenty potwierdzające będą przechowywane do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku, lub do 30 dni w przypadku odrzucenia wniosku.

Dokumenty Potwierdzające - zdjęcie lub skan: pierwszej strony PIT 37 lub PIT 36 z bieżącego roku podatkowego, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu przez osobę ubiegającą się o Mosińską Kartę Mieszkańca, a także deklarującej w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Mosina, zawierające urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzające złożenie go w Urzędzie Skarbowym lub w postaci elektronicznego UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Dokumenty Potwierdzające będą przechowywane do 7 dni od daty zaakceptowania wniosku, lub do 30 dni w przypadku odrzucenia wniosku.
Bieżący rok deklaracji podatkowej oznacza rok aktualnie dostępnej deklaracji podatkowej np.: w 2024 do końca kwietnia można przedstawić deklarację za rok 2023 lub 2024, w 2024 r. od maja należy przedstawić deklarację za rok 2024.

Wniosek o Mosińską Kartę Mieszkańca można złożyć tylko online w zakładce ZAŁÓŻ KONTO. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz skorzystać z pomocy w kilku miejscach na terenie Gminy:
- Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, tel. 61 8192 746 510 197 558
- Wioska Internetowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki, tel. 530 494 147
- ICEO Świątniki, ul. Kórnicka 8a, 62-022 Świątniki, tel. 61 8 138 063, 534435127

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego formularza. Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku z podaniem przyczyny odrzucenia.
Osoba poniżej 18 roku życia może posiadać konto, założone przez osobę dorosłą, rodzica lub opiekuna prawnego. Konto osoby poniżej 18 roku życia jest podpięte pod konto osoby pełnoletniej w ramach konta rodzinnego. Opiekun rodziny może odłączyć od konta rodzinnego każdego, pełnoletniego członka rodziny, uzupełniając wcześniej jego konto o adres email. Aby zarządzać odłączonym kontem samodzielnie, należy podać adres email podczas logowania do konta MKM i użyć opcji „Przypomnij hasło”. Na podany adres email przyjdzie email o ustanowieniu hasła do odłączonego konta.

Potrzebujesz pomocy?+48 61 1018 220
poniedziałek 9:00–17:00
wtorek - piątek 7:00-15:00