"Belfer" - monodram

Zapraszamy na wyjątkowy monodram w wykonaniu Macieja Szmańdy zatytułowany "Belfer"! 7 lutego 2024 r. o godz. 18:30 w Mosińskim Ośrodku Kultury. Bilety do nabycia w MOK (ul. Dworcowa 4) w cenie 20 zł i 15 zł z Mosińską Kartą Mieszkańca.

Zapraszamy na wyjątkowy monodram w wykonaniu Macieja Szmańdy zatytułowany "Belfer"! 7 lutego 2024 r. o godz. 18:30 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
 
Bilety do nabycia w MOK (ul. Dworcowa 4) w cenie 20 zł i 15 zł z Mosińską Kartą Mieszkańca.
 
Ten wyjątkowy spektakl odbył się podczas pierwszego festiwalu teatralnego w Mosinie FesTTeatr. Wywarł wtedy na nas tak niesamowite wrażenie, że nie może być inaczej, należy go powtórzyć! Wyobraźmy sobie nauczyciela, który od dziecka chciał zajmować się kształceniem młodzieży. Zainspirowany swoim szkolnym mentorem marzył o opowiadaniu historii dzieciom, o rozbudzaniu w nich miłości do literatury i sztuki… Los zdarzył jednak, że na swej drodze zawodowej spotyka nauczycieli (belfrów) w najmniejszym stopniu niepodzielających jego pasji. Środowisko, w którym się obraca, powoli tłamsi i rujnuje jego aspiracje, marzenia i plany, konsekwentnie i uparcie studzi jego dydaktyczny zapał i entuzjazm. Do tego wszystkiego przyszło mu pracować w szkole „przeznaczonej dla tzw. trudnej młodzieży”, młodzieży, która w ogóle niezainteresowana jest tym, co ma jej do przekazania, i która manifestuje swoje znudzenie i swą ignorancję prowokacyjnymi zachowaniami i niewybrednymi uwagami. Każda lekcja staje się walką o przetrwanie, każdy poranek przynosi niepokój i ciążący na sercu lęk przed spotkaniem z uczniami („zwierzętami”). Jak długo wytrwać może wrażliwy belfer w tym dydaktycznym uniwersum, które skazuje go każdego dnia na „martwe spojrzenia”, na „ciała uwalone na pulpit”, na dźwiganie „krzyża pańskiego” przerastającego powoli jego siły?
 
Monodram „Belfer” w reżyserii Macieja Szmańdy przynosi odpowiedź na postawione powyżej pytanie. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to jedynie opowieść o sfrustrowanym nauczycielu, który pewnego dnia powiedział (przyznajmy: spektakularnie i nad wyraz dosadnie): „dość!”. Problem jest dużo głębszy i bardziej złożony…
Szkoła jest mikrokosmosem, którego funkcjonowanie uzależnione jest od wielu czynników. Sieć relacji, w którą zaplątany jest bohater potęguje jego poczucie osamotnienia na drodze do urzeczywistnienia swych młodzieńczych planów. W świecie, w którym wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, pogrążeni są w obezwładniającej apatii, w którym wszystko toczy się utartą od lat drogą przyzwyczajeń, w którym hołduje się zasadzie wzajemnego niewchodzenia sobie w drogę i niewychylania się poza narzucone systemowo ramy, jedynym sposobem na wyrwanie z odrętwienia wydaje się desperacki akt przemocy będący manifestacją sprzeciwu i własnej podmiotowości. Pytanie tylko, czy udaną…
 
Zachęcam gorąco do poznania mojego belfra, wysłuchania jego historii. Każdy z nas chodził (lub nadal chodzi) do szkoły, ma jakieś wyobrażenie na temat funkcjonowania tej instytucji, własne wspomnienia, a także mniej lub bardziej wyraziste pojęcie o tym, na czym polega praca belfra i z jakimi sytuacjami przychodzi mu się mierzyć – dlatego też bardzo szybko i łatwo widz wczuwa się w klimat spektaklu, podążając za tokiem opowieści bohatera.
Oglądając Belfra, będziecie mieli Państwo okazję doświadczyć całej gamy emocji: od rozbawienia, poprzez smutek, a na zadumie kończąc. Tematy poważne podane są w groteskowej szacie utkanej z wielu przejmujących i dających do myślenia, a jednocześnie komicznych scen i sytuacji.
„Miejcie odwagę przyjrzeć się belfrowi!”
 
Autor: Jean Pierre Dopagne
Reżyseria: Maciej Szmańda
Obsada: Maciej Szmańda
Czas trwania: 60 minut
Kategoria wiekowa: dorośli i starsza młodzież szkolna