ZUK Mosina

Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Czerwona oznacza Twoją lokalizację.Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.


Opis

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:
 • utrzymania czystości i porządku,
 • selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • zakładanie, utrzymywanie i konserwacja terenów zielonych,
 • utrzymanie dróg, ulic, placów oraz ich zabezpieczenie w okresie zimowym,
 • utrzymanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • prowadzenie komunikacji miejskiej oraz przewozów szkolnych,
 • przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 • roboty budowlane i rozbiórkowe,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • konserwacja i remonty budynków,
 • zarządzanie targowiskiem gminnym,
 • obsługa punktu czasowego zwierząt bezdomnych,
 • obsługa Strefy Płatnego Parkowania
 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych

Regulamin i warunki

 • bezpłatne przejazdy komunikacją gminną (linia nr 691, 692, 693, 694, 699, 698)

Aby skorzystać z rabatu:
1. Poinformuj obsługę o posiadaniu Karty Mieszkańca i udostępnij ją obsłudze przed zakupem usługi.
2. Twoja Karta zostanie zweryfikowana za pomocą urządzenia mobilnego.
3. Po pozytywnej weryfikacji Karty możesz bezpłatnie korzystać z przejazdu komunikacją gminną.