Image

Rusza Mosińska Karta Mieszkańca

Rusza Mosińska Karta Mieszkańca

„Mosińska Karta Mieszkańca” /MKM/ to element polityki społecznej i promocyjnej gminy, wprowadzający system zniżek dla mieszkańców, którzy są zameldowani na pobyt stały, czasowy lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem Gminy Mosina jako miejsca swojego zamieszkania.[ grafika informuje o możliwości składania wniosków o wydanie Mosińskiej Karty Mieszkańca ]

Jak złożyć wniosek o wydanie karty MKM?

Kartę można uzyskać bez wychodzenia z domu. Wniosek dostępny jest na stronie mkm.mosina.pl w zakładce ZAŁÓŻ KONTO, cała procedura odbywa się online. Karty, po pozytywnej weryfikacji wniosku, będą wysyłane do użytkowników pocztą. W przygotowaniu jest aplikacja na smartfony, dzięki której karta będzie funkcjonowała w wersji mobilnej.
Załóż konto - kliknij TUTAJ

Po zalogowaniu i pozytywnej weryfikacji użytkownika, przyznaniu numeru karty, zyska on dostęp do Pakietu Mieszkańca, obejmującego zniżki na towary i usługi oferowane przez Partnerów programu, a od 2021 roku także przez Gminę Mosina. W bazie zaoferowanych do tej pory ulg i zniżek są obejmujące m.in. usługi kosmetyczne, rachunkowe, gastronomiczne, kulturalne czy sportowe. Oferta jest na bieżąco aktualizowana i rozszerzana, dlatego zachęcamy do zaglądania na stronę programu.

Dostęp do komutera i Internetu?

Punkt obsługi Karty dla osób nieposiadających dostępu do komputera i Internetu, znajduje się w lokalu przy pl. 20 października 2 – w pasażu za budynkiem Urzędu Miejskiego (obok Redakcji „Informatora Mosińskiego”). Przygotowano tam stanowisko komputerowe, przy którym będzie można założyć konto i złożyć wniosek o wydanie karty online.
 

[zdjęcie przedstawia wejście do pomieszczenia - punktu obsługi Mosińskiej Karty Mieszkańca]

Jak zostać Partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca?

Informujemy także o otwartym naborze Partnerów do Programu i zapraszamy do współpracy. Dla Przedsiębiorców przystąpienie do tej inicjatywy jest doskonałą okazją pozyskania nowych, stałych klientów, promowania działalności gospodarczych, zaś przygotowana oferta obejmująca zniżki, z pewnością zachęci mieszkańców do wspierania lokalnych firm poprzez zakupy, czy korzystanie z usług na terenie gminy Mosina.
W ramach współpracy, aby łatwiej było znaleźć lokale Partnerów, Gmina przekazuje specjalne naklejki MKM do ich oznakowania. Ponadto na stronie mkm.mosina.pl znajduje się prezentacja oferty danego podmiotu ze zdjęciami i systemem zniżek. Partnerzy otrzymują także dostęp do aplikacji Veryfikator, która służy do weryfikacji Kart użytkowników korzystających z Programu.
Aby przystąpić do Programu MKM jako partner należy wypełnić wniosek (1 egzemplarz) oraz porozumienie (2 egzemplarze) i odesłać na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

 

Informacji na temat programu MKM oraz współpracy dla Partnerów udziela Referat Promocji i Kultury, tel. 61 1018 220, mkm@mosina.pl. Odpowiedzi na pojawiające się najczęściej pytania znajdują się w zakładce FAQ.

Zapraszamy do aktywnego korzystania z Programu Mosińskiej Karty Mieszkańca!