Image

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół

Szanowni Rodzice.

Od 4 marca 2024 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolny  (kl. „0”) w szkołach podstawowych oraz przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej. Rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru elektronicznego. Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane i składane do szkół/przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole, wskazanym jako pierwszy wybór.

Terminy (takie same dla rekrutacji do przedszkoli i kl. I):
  • Składanie wniosków – od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.03.2024 r. godz. 13:00
  • Pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola/kl. I – do 05.04.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 09.04.2024 r. do godz. 15:00
  • Rekrutacja uzupełniająca – od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r.
𝗥𝗲𝗸𝗿𝘂𝘁𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝘇𝗸𝗼𝗹𝗶 𝗶 𝗼𝗱𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝘇𝗸𝗼𝗹𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘄 𝘀𝘇𝗸𝗼ł𝗮𝗰𝗵 𝗽𝗼𝗱𝘀𝘁𝗮𝘄𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵
W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.

𝗥𝗲𝗸𝗿𝘂𝘁𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗸𝗹. 𝗜 𝘀𝘇𝗸𝗼́ł 𝗽𝗼𝗱𝘀𝘁𝗮𝘄𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵
Rodzice dzieci urodzonych w 2017 r. zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły. Do klasy I mogą być również przyjęte na wniosek rodziców 6-latki. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I.

Więcej informacji o elektronicznej rekrutacji znajduje się na stronie: https://www.mosina.pl/komunikaty/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol

Przypominamy, że rodzice/opiekunowie kandydata posiadający Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowanie w Gminie Mosina otrzymują 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/ opiekunów).
Wniosek o Kartę można złożyć poprzez stronę: https://mkm.mosina.pl Kartę załatwisz bez wychodzenia z domu. To tylko chwila "klikania", a Karta Mieszkańca przyjdzie do Ciebie pocztą.