• Home
  • Zostań Partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca
Image

Zostań Partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca

Trwa I etap wdrażania Mosińskiej Karty Mieszkańca. To odpowiedni moment by zaprosić do współpracy wszystkie firmy, instytucje oraz organizacje, zainteresowane rozwijaniem swoich biznesów i włączaniem się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

„Mosińska Karta Mieszkańca” (MKM) to element polityki społecznej i promocyjnej gminy, mający na celu wprowadzenie systemu zniżek dla mieszkańców, którzy są zameldowani na pobyt stały lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem Gminy Mosina jako miejsca swojego zamieszkania.

Założeniem programu, poza wprowadzeniem przez  Gminę Mosina ulg i preferencji w obszarze np. kultury i sportu, jest także zbudowanie bazy Partnerów programu – przedsiębiorców, którzy zaoferują mieszkańcom posiadającym MKM dostęp do zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień na swoje towary i usługi określonych w Załączniku  do Porozumienia w sprawie realizacji  programu Mosińska Karta Mieszkańca.

Dla Przedsiębiorców przystąpienie do tej inicjatywy będzie doskonałą okazją do pozyskania nowych, stałych klientów, promowania działalności gospodarczych, zaś przygotowana oferta obejmująca zniżki z pewnością  zachęci mieszkańców do wspierania lokalnych firm poprzez zakupy czy korzystanie z usług  na terenie Gminy Mosina.

W ramach programu mieszkańcy będą na bieżąco mogli korzystać ze strony programu, na której poza ważnymi informacjami dot. dokumentów czy założeń MKM, będą mieli także specjalną zakładkę, gdzie w poszczególnych kategoriach będzie można wyszukać firmy oferujące zniżki i zapoznać się z ich ofertą.

W ramach programu, będziemy także za pomocą powiadomień informowali użytkowników o różnych inicjatywach podejmowanych w ramach MKM, w tym dedykowanych określonym grupom odbiorców np. seniorom.

Partnerzy programu – przedsiębiorcy  zostaną przez nas wyposażeni w dostęp do aplikacji Veryfikator, dzięki której będą mogli na bieżąco monitorować kto jest użytkownikiem karty MKM. Punkty, w których będzie honorowana karta zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami programu. Ponadto prowadzona będzie promocja programu z wykorzystaniem mediów społecznościowych, stron internetowych czy prasy, jak również plakatów czy ulotek.

Zapraszamy  Państwa do włączenia  się do programu i podjęcia wspólnych działań, aby Mosińska Karta Mieszkańca na stałe wpisała się w działania prospołeczne i proprzedsiębiorcze.

Wszelkie szczegóły oraz zasady dotyczące programu znajdą Państwo  w załączonych dokumentach. Informacji na temat współpracy dla Partnerów Programu  udziela Referat Promocji i Kultury,  tel. 61 1018 220, mkm@mosina.pl.

UWAGA! Wydawanie kart dla mieszkańców oraz ich rejestracja rozpocznie się we wrześniu. Wszelkie informacje w tym zakresie podane zostaną w odrębnym komunikacie.

Do pobrania dla Partnerów

Dokumenty: